dijous, 8 de març de 2018

"Pueden hablar catalán"


Els mitjans de comunicació ens han explicat que el ministeri de defensa espanyol ha elaborat l’anomenat “Proyecto conocimiento de la Seguridad y la defensa en los centros educatives. Materiales curriculares. Educación primaria”

Aquest projecte és el que preveu introduir el pasodoble “Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda” a les escoles, i amb això ja ens podem fer una idea de l’altíssim valor pedagògic que suposa. Però hi ha més coses, en aquest document.

La unitat 10 i darrera, titulada “Las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad de España” pretén donar a conèixer les diferents unitats, i explicar, arreu, que també existeixen els Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la policia foral navarresa, o la policia canària. Tenint en compte el desconeixement que hi ha, no està malament que s’expliqui que els Mossos són una policia com una altra, i encara estaria millor que fossin tractats així, però no és aquesta la qüestió.

El document conté una sèrie de propostes d’activitats pedagògiques: simulacions, recerca de documentació, etc. Una de les activitats, per als més menuts, són uns mots encreuats, molt simples, en els quals es donen pistes i cal posar el nom de la policia. Les pistes són molt fàcils, i, per exemple, per a identificar la policia canària, es diu que “cal anar a unes illes per a veure-la”.

I com identifiquen els Mossos d’Esquadra? Doncs amb una pista demolidora:

“Pueden hablar en catalán”

I es queden tan amples.

No sé si m’emprenya més la profunda ignorància de l’afirmació o la immensa prepotència i menyspreu.

Poden parlar català. O sigui, els donen permís, com una graciosa concessió, perquè parlin català. No és un dret de tots els ciutadans de Catalunya, ni tan sols que els funcionaris públics a Catalunya coneguin almenys dues de les tres llengües oficials. És una concessió que, en la seva infinita bondat, fan els que són els amos de les llengües, els que decideixen per nosaltres. Es veu que els haurem d’estar agraïts, que ens permetin –bé, als Mossos- parlar en català. Gràcies, senyor, moltes gràcies, i disculpi les molèsties.

Però encara hi ha més. els que “Pueden hablar en catalán” (cosa que cal avisar, per exòtica, no fos cas que una criatura no catalana vegi un Mosso, el senti parlar, i es meravelli pel fet que no parli en espanyol) aquests que poden parlar català –que en tenen el permís, o que pot ser, vejats miracles, que parlin català- són els Mossos. Cap altra policia. La policia nacional o la guàrdia civil, encara que siguin presents a Catalunya –i ja vam veure que molt presents!- no poden parlar català, es veu. No sé si no en tenen el permís, o n‘estan impossibilitats per natura, però ha de quedar clar que si un uniformitat que sembla ser un policia parla català no pot ser, de cap manera, un policia nacional o un guàrdia civil, malgrat que visqui i treballi a Catalunya, perquè ja se sap que això del català és una raresa “autonòmica” però que de cap manera és assumida com a pròpia per aquesta soi-disant Espanya constitucional,  moderna, plural i democràtica.

En fi, gràcies per deixar-ho tan clar.

POUM de Tarragona, un altre capítol

El POUM de Tarragona és una caixa de sorpreses. Encara no refets d'una tramitació que deu tenir el rècord Guiness de les tramitacions -setze anys- ens trobem, ara, que el Tribunal superior de justícia de Catalunya ha resolt anul·lar-lo i deixar-nos sense aquest planejament urbanístic, i, de passada, restaurar de iure -no sé fins a quin punt és possible fer-ho de facto- el pla anterior.

M'apresso a dir que, ara per ara, només tinc la informació publicada als mitjans de comunicació, però no he vist la sentència. Pot ser perfectament, doncs, que se m'escapin molts detalls -els detalls són importants- i que no totes les interpretacions puguin ser del tot ajustades. Demano disculpes avançades, doncs.

Pel que sé, el TSJC anul·la el POUM per dos motius:

  • La manca d'un informe de l'autoritat competent en matèria de planificació d'hidrocarburs.
  • La inviabilitat econòmica del sector en qüestió -el PP.40- atès el canvi de les condicions del mercat immobiliari.

Sobre això, alguns comentaris. 

Per començar, em permetré -disculpeu- la vanitat de l'autocita. L'abril de 2017, parlant de la possible revisió del POUM, escrivia (les negretes són d'ara):

Hi ha, però, una tercera possibilitat, que anomeno la possibilitat nuclear: que el POUM quedi derogat ipso facto. Això és possible? Doncs sí. I no remotament (però tampoc és una seguretat). Perquè nuclear? Perquè ho anul·la tot, i ens deixa en la intempèrie urbanística pràcticament sense avís.

Quan el POUM va ser aprovat definitivament, va ser objecte de diversos recursos, de tota mena. És una possibilitat que té tothom- la ciutadania, empreses, societat civil- si consideren que hi ha aspectes que vulneren la legalitat. Com que un planejament urbanístic –sobretot en una ciutat complexa com Tarragona- té molts elements, i com que tenim una normativa també complexa, no sempre clara, i de vegades contradictòria, és fàcil fer interpretacions segons les quals hi ha aspectes no legals. De fet, a més de fàcil, també és probable que sigui veritat. Fins aquí, doncs, la normalitat.

Alguns d’aquests recursos ja fa temps que duren –fins i tot pel peculiar sentit del temps que té la justícia- i podrien ser sentenciats aviat. I aquí tenim el risc. Darrerament, el Tribunal superior de justícia de Catalunya ha tombat uns quants POUM, alguns de poblacions mitjanes i grans. No ha tombat un aspecte concret –la regulació d’un sector, la classificació d’una finca, un article de la normativa- sinó tot el POUM, atenent el seu caràcter sistèmic. Això implica el retorn a la vigència del planejament general anterior, en el cas de Tarragona, el Pla general de 1995.

Podria passar, això, a Tarragona? La informació que tinc és que no és molt molt probable, però la possibilitat real existeix. Per tant, entenc que caldria estar preparat, amb mesures que, en part, van en la línia del que ja proposava.”

Podeu veure tot l'apunt -gairebé tot és reproduït, però hi ha alguna cosa que no- AQUÍ

No som a la intempèrie urbanística perquè l'Ajuntament, amb molt bon criteri, ha recorregut, ni que sigui per parar el cop i per guanyar temps.

S'aguanta l'anul·lació? D'aquella manera. He llegit algunes reaccions en calent -vaja, pel to, vull creure que en calent- de l'alcalde, remarcant la innecessarietat de l'informe en qüestió.

No tinc ara present cap norma que suposi una exigència explícita d'un informe d'una “autoritat competent en matèria de planificació d'hidrocarburs” que, pel que sembla, ni el mateix TSJC sap quina és. Però això no vol dir que, de manera implícita, no sigui en algun dels replecs de la llei i del reglament, que hem complicat de manera extrema. Tot i així, m'estranyaria, i més aviat entendria l'exigència d'informes més generals -seguretat? protecció civil? indústria?- que no pas un de tan concret. Tinc la sensació que al TSJC encara van amb la idea que això de CLH és l'antiga CAMPSA -que en part és veritat- i, com que CAMPSA era pública, continuen amb la idea que mereix un tracte més propi d'una administració que no pas d'una empresa privada, que és el que és. 

Un informe de menys pot tombar un pla sencer? Depèn. No fa massa, el Tribunal superior de justícia de Madrid va anul·lar el planejament general de Boadilla del Monte per la manca d'un informe de gènere (ho podeu veure AQUÍ). La diferència és que el tema -la visió de gènere- sí que afecta la totalitat del pla, i que en aquest cas sí que hi havia una exigència legal explícita.

Aquest no-informe -el dels hidrocarburs- de menys pot tombar tot el pla? És el que em sembla més dubtós, i per dos motius. D'entrada, perquè les previsions del POUM no afecten la matèria -hidrocarburs- sinó el canvi de qualificació dels terrenys. Diuen què hi ha d'haver, i, en conseqüència, que els actuals usos de logística d'hidrocarburs no hi haurien de ser. Però això es va fer amb acord de CLH, i, per tant, l'afectació en la planificació d'hidrocarburs -que allí no hi havien de ser- ja estava assumida. Una altra cosa seria directament una nova ubicació.

Però és que, a més, el POUM va regular el PP.40 en desenvolupament del Pla director urbanístic de la química i el turisme, que no sé si el va informar aquesta pretesa autoritat. I el POUM remet a un futur “conveni entre l’Ajuntament de Tarragona i la Companyia logística d’hidrocarburs, CLH, tot establint un termini per al seu trasllat.” És a dir, que la hipòtesi d'una possible manca d'abastament d'un producte estratègic, no resulta del POUM, sinó de la mala aplicació de les previsions temporals de l'execució del POUM, a acordar entre les parts. 

Em sobta, doncs, una pretesa indefinició o indefensió sobre planificació d'hidrocarburs, que, a més, cal no confondre amb una pretensió de preferència dels interessos de CLH -una empresa privada- sobre els interessos públics. M'agradarà veure la sentència, a veure com ho resol.

Pot tombar tot el POUM? Aquesta és la part que em sembla més fluixa. A mi em semblaria més ajustat suspendre l'efectivitat del PP.40. És a dir, si el problema consisteix en el fet que perdre les actuals instal·lacions pot causar problemes en un sector estratègic com són els hidrocarburs, i per això es diu que no es toca res fins que els que en saben no diguin que no hi ha problema, que podria ser admissible, no veig que calgui tombar tot el POUM. Es deixa sense efecte el canvi de qualificació, de moment, i, per tant, es manté la situació actual en aquest àmbit, i la resta del POUM continua. 

Però el segon argument -la inviabilitat econòmica- em sembla molt més significatiu. He escrit diversos cops, en aquest blog, la convicció que les bases del POUM -demogràfiques i econòmiques- han quedat seriosament qüestionades per la crisi. I també he dit que hi ha vies altres que la revisió pura i dura, més pràctiques i igualment efectives, per a reconduir la situació. Ho podeu veure AQUÍ

Aquest argument -el de la inviabilitat econòmica- sí que podria projectar-se sobre la totalitat del POUM, i justificar-ne l'anul·lació. És el que jo anomenava l'opció nuclear. No sé si la sentència fa aquest raonament general, o només se cenyeix al PP.40, però en qualsevol cas crec que caldria fer alguna cosa en aquest sentit (i, de fet, crec que ja s'està fent) per a corregir aquest aspecte del POUM sense haver d'emprendre una revisió completa ara mateix. Revisió, però, que haurà d'arribar, segurament abans del que reglamentàriament tocaria, i que seria bo que ja anéssim preparant amb serietat i discreció. I, si no hi ha discreció, almenys serietat, que s'agrairia molt.

(imatge: www.pixabay.com, que sona molt malament, però és un banc d'imatge lliures, i així sé que no perjudico ningú)


dilluns, 5 de març de 2018

Gràcies Joan Tardà


Joan Tardà, amb un article publicat al Periòdico –la tria del diari no és innocent- ha revolucionat avui el panorama polític català, que no és que fos gaire tranquil. I, si no fos que la metàfora del nen que diu que l’emperador va nu està més que gastada, seria força aplicable. Que hi hagi soroll –malauradament, més soroll que res- vol dir que ha tocat una fibra sensible, i això diu molt a favor seu. Els polítics -expressió que no m’agrada gens, però que ara és inevitable- han d’assumir papers incòmodes, ens han de dir el que no volem sentir, ens han de posar davant de dilemes i d’alternatives incòmodes, i ens han de fer reflexionar-hi. Som-hi doncs, i gràcies Joan per aquest crit d’atenció  

No hauria de ser cap sorpresa, per als possibles lectors d’aquest blog –que algun n’hi deu haver, espero- que jo estigui molt d’acord amb el que diu Joan Tardà. De fet, alguna cosa ja anava per aquí en aquest apunt aquí

“Obrir vies de diàleg franc (el municipalisme pot ser un bon laboratori) amb el socialisme català del PSC”. Això diu l’article. Això i només això sobre el PSC. No diu passar-se amb armes i bagatges al PSOE, no diu que el PSC tingui raó quan abona el 155, no diu que en aquest diàleg es comenci, per part d’ERC, renunciant a la independència. De manera que els hooligans que s’han dedicat a destrossar en Joan Tardà per les xarxes –i a veure si deixem de sobredimensionar les xarxes- que frenin una mica i, uns quants, que comencin per llegir-se l’article, que no estic segur que tothom que brama ho hagi fet.

En les reaccions vistes hi ha una part de tacticisme, propi del moment i dels nervis de la situació –la manca d’acord de la majoria independentista al Parlament- però hi ha, també, un dels problemes de fons del catalanisme polític, com és la diferent naturalesa de la concepció nacional: des de l’essencialisme de bona part de l’antiga CDC i companys –no exclusivament de CDC, no de tota la CDC (o el nom que sigui, ja ens entenem)- a la consideració de la nació com a construcció social, més pròpia de la banda esquerra del catalanisme polític. I això no és nou, i sinó, que  ho preguntin a Prat de la Riba, a Valentí Almirall, a Rovira i Virgili, i a tants d’altres. Llegir els clàssics no fa mal.

Hi ha hagut -hi ha- una tendència molt marcada d’una part de la dreta catalana –sovint més dreta que catalana- d’autoassignar-se el paper de donar patents de catalanitat. Quan Enric Juliana parla del gen convergent –que, per ell, es aquesta pulsió de poder- hi hauria d’incloure l’habilitat, especialment mediàtica, de definir el marc nacional a la seva conveniència, i fer que qui surti d’aquest marc és una mena de traïdor a la pàtria o similar. I com sovint –amb l’inestimable ajut del PSC, i especialment del PSOE, tot s’ha de dir- ha aconseguit igualar socialisme i anticatalanisme, la qual cosa li ha permès assegurar-se la definició del terreny de joc i controlar-ho tot. En vaig parlar, ja fa temps, aquí i si bé ara hi ha unes altres circumstàncies, i el PSC ha fet un gir anacional pronunciat, mantinc l’essència del que deia. 

Continuo creient que hi ha una part substancial d’electorat –no d’aparell, no tant de militància, sí d’electorat- socialista amb qui hi ha moltes coses a fer plegats, i molt especialment al món local. No tot el món local són impresentables tipus Bustos o similars, o porucs presoners del PP –còmodament presoners, tot s’ha de dir- com Ballesteros a Tarragona. Hi ha dotzenes i dotzenes de regidors honestos, treballadors, profundament arrelats a la societat, i amb la complicitat i l’acord per a fer polítiques de progrés. De la mateixa manera que sabem distingir –si més no, jo ho faig- entre la CDC dels negocis i del pacte amb el PP –que no fa tant de temps, eh?- i molta gent, sobretot al món local, de la qual es podria dir gairebé el mateix que he dit del món socialista.

Hem de ser més, molts més. Qui no hi és ara és perquè se situa en un altre lloc. Per a guanyar-lo, l’hem de seduir i convèncer, i això comença per parlar-hi i respectar-lo, no per negar-li el pa i la sal i per insultar-lo.

(foto extreta de www.esquerra.cat, que espero que no tindrà problemes de drets d'autor)


dijous, 1 de març de 2018

Maria Aurèlia Capmany a Tarragona. O no.


S’acaba de donar el tret de sortida al centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany. Al llarg del 2018, doncs, hi haurà un seguit d’actes de tota mena –o almenys això s’anuncia- per a recordar la persona i l’obra. I això, a Tarragona, ens ha d’interessar. És molt sabut que Maria Aurèlia Capmany va viure de manera intermitent a Tarragona, i que va tenir una forta influència en part de la cultura tarragonina dels anys setanta i vuitanta.

Recordo haver-hi tingut alguna conversa –res de l’altre món, però- i alguna visita, mes al Jaume que a ella, en aquell pis del carrer de les Coques. Mentiria si pretengués anar més enllà, i dir que érem amics o que em va aconsellar o ajudar o criticar. Res de res. Conservo, això sí, un exemplar de “Un lloc entre els morts” amb una amable dedicatòria. També he de dir que m’agradaven més els articles que no pas les novel·les. Pedra de toc, o els reculls d’articles del Dietari de prudències, encara fan de bon llegir.

La seva petjada a Tarragona, en el món de les lletres, i més enllà, és evident. A redós de la parella Maria Aurèlia Capmany – Jaume Vidal Alcover es va fer gran un grapat de gent de lletra –la Gent del Llamp, per exemple, i més- que, amb trajectòries diverses, són ben presents avui en el migrat panorama de la cultura tarragonina.  I, encara més, a la biblioteca de la URV hi ha el magnífic llegat dels seus llibres i arxius.

Tot això, doncs, justificaria que Tarragona tingués un cert protagonisme en aquest any Maria Aurèlia Capmany que tindrem. Un protagonisme compartit entre les diferents institucions amb un cert paper cultural; l’Ajuntament, aquest en primer lloc, però també la Generalitat, a través de la Institució de les Lletres Catalanes, que és la responsable de l’any Capmany (que malament que sona!) o la mateixa URV.

Hi haurà any Capmany, a Tarragona? A aquestes alçades, no ho sé. No n’he llegit ni sentit res –se’m pot haver escapat; demano disculpes, i me n’alegro molt si és així- i això em fa pensar que s’acabarà improvisant alguna cosa, com és lamentablement usual,  o només tindrem el que vindrà més o menys programat de fora, sense cap contingut específicament tarragoní. Estic segur que la URV farà el seu fet, perquè el departament de Filologia Catalana és ple de gent que l’havien tractada, i molt, però no n’estic tan segur de l’Ajuntament de Tarragona, que no destaca precisament per la seva capacitat de previsió. Repeteixo, potser hi ha alguna cosa i no la sé: disculpes i satisfacció.

Encara menys sort deurà tenir l’any Fabra, que també celebrem enguany. No tinc coneixement, per ara, que s’hagi previst res a Tarragona. No sé si l’Ajuntament prepara alguna cosa, o donarà suport a alguna iniciativa, o si s’hi ha adherit, si és que això és previst.

Potser és que l’Ajuntament de Tarragona no se’l sent –no se’ls sent- propi. Aquesta indiferència o allunyament envers elements singulars de la cultura catalana –i quin més singular i més inclusiu que Fabra-  explicaria moltes coses. Ens quedarà el dubte de si aquesta indiferència envers Maria Aurèlia Capmany –aquesta un bon tros tarragonina- i Fabra, català nacional per excel·lència, és cosa de tot el Govern, per mandra, per desconeixement, o per desinterès, o ho devem al soci de govern, que ha demostrat, i demostra, una barreja de franca hostilitat i de profunda ignorància. Sigui el que sigui, però, crec que no ens ho mereixem els tarragonins, ni s’ho mereixen Pompeu Fabra i Maria Aurèlia Capmany.

(fotografia -esplèndida- de Pilar Aymerich extreta de www.escriptors.cat)

dilluns, 19 de febrer de 2018

Tren al Camp de Tarragona: la cançó de l'enfadós

Han coincidit amb el temps dues notícies, molt relacionades entre elles però també independents, que estan provocant reaccions en la habitualment plàcida societat tarragonina. Per una banda, la propera entrada en servei d’aquest tros de corredor mediterrani i la consegüent pèrdua de servei ferroviari en una sèrie de poblacions. Si més no, del servei actualment existent. Per l’altra, l’anunci del ministre de Fomento d’un enllaç amb l’aeroport de Girona i la idea que aquest sigui la quarta pista del Prat.

Sobretot aquesta darrera notícia ha despertat el sempre poderós victimisme tarragoní –ara també en un sentit ampli- i no han mancat (al costat d’expressions més assenyades, tot s’ha de dir) declaracions del tipus “Girona ens ha pres la quarta pista” i similars.

No entraré ara a analitzar la problemàtica ferroviària al Camp de Tarragona, que dóna –espero que donarà- per un apunt molt més llarg, però sí algunes notes sobre el soroll i sobre la situació.

1. Això no és una competència entre Girona i Tarragona a veure qui es queda una pista. Girona no ens ha pres res, entre d’altres coses perquè, que t’ho prenguin, vol dir que ho tenies, i no ho teníem. No culpem a Girona dels nostres problemes i mancances.

2. Veig que hi ha gent amb molt fe en els anuncis del ministeri. Hauríem de recordar que és el mateix ministeri (amb titulars diferents) que ha promès uns quants cops inversions milionàries al servei de rodalies de Barcelona, el tercer fil, els accessos ferroviaris amb ample europeu als ports de Barcelona i Tarragona... I a l’hora de la veritat, res de res.

3. Les lamentacions per la pèrdua de serveis ferroviaris –que és un tema que ens ha de preocupar, i molt, i ens hem de moure, que quedi clar- són una mica allò de Santa Bàrbara quan trona. Que jo sàpiga, les obres d’aquest tros de corredor mediterrani ja fa anys que duren, la nova estació de Cambrils també, i que ens quedem sense tren urbà a Salou i sense part dels serveis a Tarragona, també fa temps que se sap. M’agradaria molt saber que algú –qui sigui- ha anat fent gestions, quines, amb qui i com han anat, però per ara no ho sembla, o no dóna explicacions, que també ho hauríem de veure com un problema.

4. Una qüestió de fons important és qui pensa i decideix en matèria d’ordenació territorial –perquè d’això es tracta- a Catalunya. I, ja es veu, amb 155 o sense, no és el govern de Catalunya (per cert, aquell individu que es va inventar el concepte “Barcelunya” i que denunciava la pretesa discriminació inversora del govern envers el Camp de Tarragona, ja ha dit alguna cosa?). Això també ens hauria de preocupar.

5. Els ho posem massa fàcil. Ara tornen a sortir exclamacions sobre la manca d’un discurs territorial autònom del Camp, sobre la no articulació del Camp de Tarragona, sobre si això és l’exèrcit de Pancho Villa... Molt bé. I després què?. Perquè això ja ho hem llegit i sentit moltes vegades, però sembla que no es passa d’aquí. Si em permeteu la vanitat de l’autocita, en un article de juny de 2009, parlant també de trens, deia:

“Com sempre, tirarà cadascú pel seu cantó, i Fomento –perquè, al pas que anem, encara serà Fomento, mal que em pesi– tindrà una excusa perfecta per fer el que li sembli, sense comptar amb nosaltres. Com sempre”.

I així ens va.dissabte, 3 de febrer de 2018

Més notes sobre el procés: d'herois i de màrtirs

Fa pocs dies escrivia això sobre el president Puigdemont:

“Abans que algú ho interpreti malament, m’apresso a deixar clar que crec que el president legítim –ara mateix, i des del vint-i-tants d’octubre que el BOE el va destituir- continua essent Carles Puigdemont. I que després del 21-D, tenint en compte els resultats –majoria  absoluta independentista al Parlament, que és el que es votava- és ell qui ha de ser restituït a la presidència. I que, en tot cas, aquesta decisió correspon únicament i exclusiva al Parlament com a representant de la ciutadania de Catalunya. Si això no va així –el Parlament decideix-  les eleccions han estat una trampa .”

Continuo creient això, però veig amb disgust com, a les xarxes socials i mitjans de comunicació, es reprodueix un discurs conegut -molt conegut- segons el qual tot el que no sigui donar un xec en blanc a l'estratègia “Puigdemont predient (peti qui peti)” és una mena de traïció o similar.

De sempre, aquest llenguatge de traïcions, les metàfores de les monedes de plata, i similars, m'han semblat contraproduents, per no dir estúpides. Tot el que tendeixi a considerar la política en clau religiosa -o gairebé- em sembla un error. Les inquisicions, les excomunions, els actes de fe, són, han de ser, aliens a la política.

Aquest discurs dels que es creuen els únics intèrprets del país -de vegades, simplement, els propietaris únics i perpetus del país- ja el coneixem de fa temps. És el discurs de la pitjor Convergència, la que pactava alegrement amb el PP però que posava el crit al cel si algú pactava en una altra direcció. La Convergència que demanava -que exigia- submissió absoluta i donava credencials de catalanitat. Curiosament, molt sovint, la mateixa Convergència dels negocis.

I, dit això, que consti que conec molta gent, des de càrrecs institucionals, a militants o votants d'aquest món que són persones d'una enorme integritat, persones honestes, compromeses amb el país i amb la democràcia. Com també em passa en altres opcions, amb les quals no comparteixo moltes coses però que respecto i tenen gent, a tots els nivells, que respecto i amb les quals tinc amistat i m'hi puc entendre en moltes qüestions polítiques.

Però no puc admetre el discurs que sosté que el president Puigdemont no torna de Brussel·les per no anar a la presó (i crec que fa bé) i, a la vegada, exigeix que una sèrie de gent faci coses per les quals anirà -o tornarà, o continuarà- a la presó. L'heroisme i el martiri són personals, no es poden exigir a tercers.


dijous, 1 de febrer de 2018

Notes provisionals sobre el procés (3)Més d’un cop he escrit sobre la necessitat de no precipitar-se, i també sobre la irritació, o escepticisme, o més coses –no gaire positives- que em produeix l’abundància d’ultimàtums, de línies vermelles, de sí o sí, i tot aquest bestiar. I val a dir que això que anomenem procés és molt generós amb aquestes coses. Confirmant aquell diagnòstic que diu que la política catalana, sector indepe, és ciclotímica, anem passat de l’eufòria a la depressió en un moment.


Ara mateix, hem passat de l’eufòria post 21-D a la depressió de la investidura interruptus, i ens anem tirant els plats pel cap. Anem a pams, que hi ha moltes coses.

Sobre persones. La setmana passada, en una xarxa social, vaig escriure un comentari que deia:

“Fa una mica més de dos anys, semblava que s’enfonsava el món si no s’investia Mas com a president de la Generalitat. Al final, pas al costat, un altre president, i no va anar malament. Ja sé que no és el mateix fer un pas al costat que no que el TC + TS + Gobierno + aliats pro-155 et facin la traveta, però una mica de tranquil•litat amb els debats sobre les persones.”

Abans que algú ho interpreti malament, m’apresso a deixar clar que crec que el president legítim –ara mateix, i des del vint-i-tants d’octubre que el BOE el va destituir- continua essent Carles Puigdemont. I que després del 21-D, tenint en compte els resultats –majoria  absoluta independentista al Parlament, que és el que es votava- és ell qui ha de ser restituït a la presidència. I que, en tot cas, aquesta decisió correspon únicament i exclusiva al Parlament com a representant de la ciutadania de Catalunya. Si això no va així –el Parlament decideix-  les eleccions han estat una trampa .

Dit això, la situació és la que és, i continua l’amenaça. Amenaça de nous ostatges, per la via de re-empresonar els que ja tenien i van deixar anar, o per la via de noves detencions. Amenaça de bloquejar la situació i obligar a repetir eleccions, a veure si fan bo allò de “us obligarem a votar fins que surti un resultat que ens agradi”. Ara mateix, hi una mena de llimbs jurídic: no se sap si ha començat a córrer el termini per a unes noves eleccions o no, ni si s’ha complert l’obligació que hi hagi un debat d’investidura. Sobre tot plegat, algunes coses:

1. De la demanda/exigència que fa el bloc del 155 a Roger Torrent perquè proposi algú altre. Els haurem de recordar que la proposta no és un caprici del president del Parlament. No proposa a qui li dóna la gana, sinó a la persona que, escoltats els grups parlamentaris, està en disposició de construir una majoria parlamentària. Els remeto a la situació espanyola de la primavera del 2016, quan el rei no proposava ningú (i amb la no gens negligible diferència que el president del Parlament té un mandat democràtic, és clar).  

2. Del veto –aparentment legal, i en tot cas fàctic- a un candidat. Un veto a un candidat que es va poder presentar a les eleccions, que està en plenitud de drets polítics –perquè no té cap condemna, i la presumpció d’innocència que tants cops esgrimeix el PP en qualsevols dels centenars de casos de corrupció també serveix per això- i que està avalat per l’electorat i per una majoria parlamentària. Encara recordo com PP i C,s –tanto monta monta tanto- el reptaven a presentar-se a les eleccions –“a que no te atreves!”-. Aquest veto és un nyap jurídic i polític, i la cosa –perquè encara no sé què és- que va dir el tribunal constitucional dissabte passat no s’aguanta per enlloc.

3. De què fer. L’estómac aconsella plantar-se, per allò que va dir el president del Parlament (que ni el tribunal ni la vicepresi decideixen qui és el president de la Generalitat, i tot allò) però sempre que l’estómac em demana una cosa crec que cal comptar fins a una xifra alta, i repensar-s’ho. Quan es van convocar les eleccions, ja vaig escriure que no havíem de caure en la trampa de dir que eren il·legítimes –que ho eren- i no anar-hi, perquè això regalava les institucions als qui només les volen abolir de fet. Que el govern espanyol i entorn devien tenir la intenció de provocar més divisions del compte. Si aleshores no ens vam deixar enredar, no ho fem ara.

4. Com?. Si alguna cosa hem fet sovint és capgirar situacions amb enginy. Em costa de creure que no siguem capaços d’imaginar fórmules que permetin començar a recuperar les institucions i no posar en més perill els ostatges, i fer palesa la manca de llibertat per a triar el president que volem, amb alguns matisos:

No em faig il·lusions d’una recuperació completa de les institucions i de la capacitat d’usar-les amb plenitud democràtica. Parlar de plenitud democràtica amb el càrtel del 155 –Gobierno, PP i palmeros, Tribunal constitucional i els mariaxis del Suprem, etc- és una ingenuïtat, i sabem que aquests trileros de la política adduiran el que sigui per a continuar limitant, retallant, imposant, bloquejant, i tots aquesta verbs que tant els agraden.

I, amb govern o sense, faran el que voldran amb els ostatges. No tenim cap garantia –insisteixo, amb govern o sense- per dir que els deixaran lliures, a casa, i tranquils. Per cert, tampoc no teníem cap garantia –i ara s’ha vist- que el President podria tornar a casa sa i estalvi si el votàvem. I això ja se sabia abans del 21-D. Millor no generar falses expectatives.

Hi ha solucions. La que proposa Josep-Lluís Carod-Rovira (la podeu veure aquí). O també que el Parlament voti una resolució expressant que el president legítim és Carles Puigdemont, i denunciant la impossibilitat de votar-lo per la pressió antidemocràtica de l’estat espanyol. Això no és recurrible –o sí, que aquests ho recorren tot- i té força política i institucional, i s’hauria de comunicar i fer valer al món.

5. Raó. Una afirmació feta fa uns anys, em sembla que pel president Mas, em va sembla molt encertada: hem de carregar-nos de raons. Les errades del procés, que n’hi ha unes quantes, han comptat sempre amb la cooperació de l’estultícia de l’estat espanyol –i em refereixo estrictament al càrtel abans esmentat-. Després de les poc glorioses jornades del 6 i 7 de setembre, la brutalitat policial –i la brutalitat política subjacent, no ho oblidem- ens van carregar de raó davant del món. Vam tenir una onada de simpatia, i molta opinió pública –que és per on hem de treballar, per arribar als poders- es va assabentar que existim i es va posar instintivament del nostre costat. No tinc clar que ho aprofitéssim amb la atropellada proclamació del 27-O (ja ho vaig dir aquí, i ho reitero, que jo no era partidari de proclamar res abans d’hora, que el que vull és el fet, no la proclamació). Ara podríem tenir –si ho aprofitem- la simpatia de la cacera a l’home, de la lluita democràtica. Però això demana una major capacitat de maniobra que la que tenim ara mateix. Més valdria lluitar a la japonesa i aprofitar a favor nostra la força (bruta, mai millor dit) de l’oponent.

6. Temps. Això va per llarg. A veure si ens en convencem d’una vegada.