diumenge, 30 de març del 2014

Un apunt d'urgència sobre el pacte CiU-PSC per a BCN World.

Escric aquest apunt tenint només la informació dels mitjans de comunicació, de manera que l'escric amb totes les reserves. Espero poder tenir accés al pacte que avui diumenge han signat al Pretori de Tarragona i al redactat final del projecte de llei, per a tenir més dades. Dic això perquè m'agrada jugar net, i perquè ja han començat a circular tota mena de comentaris equivocats -no sé amb quin grau de mala fe o d'ignorància- com ara que la rebaixa fiscal també és a l'IVA o a l'impost de societats, que no pot ser perquè la Generalitat no té capacitat normativa sobre aquests impostos.

També vull dir d'entrada que la meva posició sobre BCN World s'ha basat, sobretot, en “així no” sobre diverses qüestions:

No a la rebaixa fiscal, almenys d'aquesta magnitud, sense seguretat en la no pèrdua d'ingressos i sense contrapartides clares en la creació de llocs de treball. La rebaixa és efectiva, i la creació de llocs de treball, una expectativa.

No a la perversió del planejament. El planejament territorial i urbanístic és un projecte col·lectiu d'endreça del territori. Ha de ser flexible, però no s'ha de convertir en el simple revestiment tècnic i jurídic per a donar cobertura a decisions de fort impacte territorial -i més enllà dels termes municipals de Vila-seca i de Salou- sense cap limitació i preses al marge del procés democràtic d'ordenació del territori.

No a la manca -o a l'escassetat- de garanties en matèria de blanqueig de capitals, de no accés de menors, de no joc a crèdit, etc.

I no, naturalment, a la pressió feta sobre qualsevol discrepant de BCN World i a la criminalització de tothom que no deia amén a tot de manera acrítica. Així no es construeix una societat democràtica ni es facilita el debat.

En paral·lel, veia possible una opció per al turisme de joc, en unes dimensions i, sobretot, en unes condicions que permetessin ampliar l'oferta turística de la Costa Daurada i captar nous mercats, sense contaminar negativament el conjunt del sector, i amb respecte per una interpretació flexible del planejament urbanístic.

Ara, amb el pacte signat -per cert, una teatralització excessiva, al meu parer, que només s'explica per la necessitat de donar oxigen al partit polític PSC, però inexplicable en un règim parlamentari seriós- haurem de veure com queda tot això. En tot cas, i a partir de les informacions que he pogut llegir, algunes reflexions d'urgència, sobretot referides al camp urbanístic.

Pel que he llegit (aquí) el pacte CiU-PSC preveu que BCN World haurà de respectar el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, el Pla director urbanístic del sistema costaner, el Pla d'espais d'interès natural, i que s'hauran de tenir en compte les reflexions del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona. També que el futur pla director urbanístic haurà de ser informat pel Consorci del Centre recreatiu i turístic i que el pla haurà de preveure les reserves de sòl per a aprofitament de cessió obligatòria i gratuïta.

Si de veritat és això el que han pactat, si és això el que han aconseguit, a canvi d'empassar-se la rebaixa fiscal, anem ben servits. Han aconseguit que es compleixi la llei, ni més ni menys. O és que abans hi havia butlla per a no respectar cap llei ni cap pla dels existents? O és que no pensaven complir amb les cessions de sòl que marca la llei d'urbanisme? Pactar que una determinada iniciativa -i, a més, fer-ho amb aquest bombo i aquest solemnitat- complirà la llei és, o bé una presa de pèl, o bé el missatge que els qui han pactat això no tenien ni idea de les obligacions que ja tenien -i que continuen tenint- els promotors. Com una gran cosa, amb focs d'artifici, ens diuen que compliran la llei. Mira que bé. I ara es veu que tots hem d'estar molt contents i agraïts. De pena.

En fi, espero conèixer el text del pacte i la llei, que segur que hi haurà més comentaris a fer.

(fotografia extreta de les penjades al facebook de Xavier Sabaté, que espero que no s'enfadi perquè li prengui una foto)