dimecres, 7 de gener del 2015

Transparència (o no) als pressupostos

Fa uns dies ha estat aprovada la llei de transparència, a Catalunya (oficialment, llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; en podeu veure el text aquí

Quan la llei es tramitava al Parlament, vaig aprofitar l’eina de l’escó 136, una possibilitat, al web del Parlament, que la ciutadania pugui fer aportacions i que arribin a tots els grups parlamentaris. Hi vaig escriure:

“Celebro que es doni l'oportunitat d'opinar i fer propostes a les lleis a tràmit. Espero que no quedi en foc d'encenalls.

Sobre el text a debatre, crec que la informació pressupostària hauria d'incloure la liquidació del pressupost amb el mateix -o similar- grau que el projecte original. Si mirem el portal de pressupostos, podrem veure, de cada any, el detall de cada departament, o també un annex d'inversions territorialitzades. Però no podem veure després quina ha estat la desviació final de cada partida -corregida per les corresponents transferències de crèdit- o quines inversions pressupostades s'han quedat al calaix, o han costat més del que estava previst. Hi ha informació de l'execució, però només per grans conceptes.”

Les respostes dels grups –dels que van respondre; C’s, CUP i Ic-V no ho van fer- va ser:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya10/10/2013 - 09:56
T’agraïm la proposta i compartim el seu contingut. En l’àmbit de la Ponència, donarem trasllat de la teva proposta amb la voluntat que es pugui incorporar en el text. Gràcies per l’aportació.

Grup Socialista15/10/2013 - 16:16
La idea és que aquesta no sigui la única Llei a la qual es poden fer propostes. Aquesta setmana és ‘penjaran’ algunes més i finalment totes les que estiguin tramitant-se.
Li agraïm la proposta pel que fa a la liquidació pressupostària, és veritat que aquesta és poc transparent i que cal simplificar la informació perquè puguem tots el ciutadans fer un seguiment de la mateixa. Conèixer com es gasten els diners públics és precisament un dels aspectes més important per garantir la transparència de l’administració,

Grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya17/10/2013 - 13:14
Moltes gràcies per l'aportació. Comparteixo que cal incloure la liquidació del pressupost, per avaluar el grau d'execució i ens sembla igualment important que la informació que es proporciona sigui comprensible, fàcilment entenedora per al conjunt de la ciutadania. Altrament, serà molt complicat que tothom pugui assumir la tasca de fiscalització que podria tenir.

Grup parlamentari de Convergència i Unió17/10/2013 - 13:24
Gràcies per la teva aportació. De fet, la concreció de la informació pressupostària va generar debat en la ponència, així com la freqüència de l'actualització. Compartim la importància de conèixer la liquidació i poder comparar els drets inicials, les modificacions i la liquidació. En tot cas, com que és una llei que hem de poder aplicar a totes les administracions catalanes i no totes tenen la mateixa capacitat de generar la mateixa informació, traslladarem el debat a la ponència, tal com ja han dit altres companys, per poder encabir el que ens proposes. Lluís Corominas i Toni Font

Ara la llei ja és una realitat. El que jo proposava ha quedat així:

“Article 11. Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
1. La informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure:
a) El pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de llur execució de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució amb caràcter trimestral i de llur liquidació, i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”

Satisfet? A mitges. Intento, sempre que puc, fer una lectura positiva de les coses. L’article, tal com ha quedat, no obliga clarament, però no ho impedeix. Caldrà veure els reglaments i l’aplicació que se’n farà. 

Tampoc no he trobat que cap grup parlamentari presentés esmenes en el sentit que proposava; pràcticament tots proposaven l’article tal com ha quedat a la llei.

Aquesta petició que vaig fer respon a la necessitat de coneixement de què es fa amb els nostres diners. Cada any, quan es presenta el projecte de pressupostos, els mitjans ens bombardegen amb quadres i dades sobre les inversions. Govern i oposició lloen i critiquen –no cal dir qui fa què- el projecte, i els uns defensen i els altres esmenen, i, fins i tot, alguns pacten. I, un cop aprovats... res més. Periòdicament es fan públiques les dades d’execució, però a un nivell molt general (vegeu aquí)

I si ens pensàvem que els exercicis tancats serien més complets... doncs no. Vegeu el de 2012 (el darrer exercici tancat): aquí

Clar, en comparació, el projecte de pressupostos sempre és molt més detallat. Al mateix portal de pressupostos, puc saber que s’hi preveu aquesta inversió:

Programa 521
Article 66
Projecte 99-00547 SEGUR DE CALAFELL, TRAVESSERA BAIX PENEDÈS
Import: 15.986,71€

Deixant de banda que amb 15.000€ no faran gran cosa, m’agradaria saber, quan acabi l’exercici, si aquesta partida s’ha executat, si ha augmentat o ha disminuït, o si no s’ha fet res. Això és el que em permetria, com a ciutadà, demanar comptes, o dir que em sembla molt bé, que tot podria ser. I el mateix pel que fa a tota mena de partides: sous d’alts càrrecs, dietes, lloguers, subvencions... el que sigui.

Sé que la llei de transparència ja preveu actuacions específiques per a subvencions, contractacions, etc, però no diu res –o no ho he sabut trobar- sobre el control de les inversions, i, per extensió, de tots els pressupostos. I em semblaria bàsic que ho fes, perquè les inversions són la partida més llaminera des del punt de vista mediàtic i publicitari, i seria bo saber què en queda, de tot plegat. Al capdavall, tots tenim notícia d’inversions anunciades a bombo i plateret que queden en no-res: l’A-27, el corredor mediterrani, etc. I els mitjans s’omplen de pàgines amb els projectes dels pressupostos, però poca cosa –o res- diuen sobre l’execució. Clar que no sé si és perquè no interessa o perquè, simplement, com que no els ve donat de cap gabinet de comunicació institucional, no es molesten a buscar-ho.


En fi, esperarem a veure què dóna de si el portal de la transparència.  

1 comentari:

  1. Robert en primer lloc disculpar-me en nom del nostre grup parlamentari ICV-EUiA per no respondre, cosa estranya perquè intentem respondre sempre les demandes i preguntes ciutadanes sigui per la via de l'esco 136 o d'altres, no se que deuria de passar ( caldrà esbrinar-ho perquè no ens torni a succeir). Dir-te també que durant el debat de la llei de transparència aquest va ser un dels temes de desacord i que justament en l'anterior govern es va crear l'Ofcina Pressupostària del Parlament per poder disposar de tota la informació ( estats d'execució del pressupost també) i que des del 2010 l'esmentada oficina no té dotació pressupostària ni el Govern cap voluntat de fer-la funcionar de manera efectiva.
    Una abraçada

    ResponElimina