dimecres, 16 d’octubre del 2019

Demografia recreativa... i una idea per a l’Ajuntament de TarragonaEl diari Més Tarragona, una capçalera gratuïta de la ciutat, generalment solvent i d’interès, va publicar aquest dilluns una peça sobre demografia tarragonina. La peça recollia les darreres dades del cens, a partir d’informació municipal, i així sabem que el cens actual és de 144.314 persones.

Sí? Em temo que no.

No és el primer cop que passa, que el Més Tarragona utilitza unes fonts errònies –per tant, no tota la culpa és seva- i difon dades que no són veritat. No tota la culpa és seva, però una mica sí, per no contrastar.

Les dades provenen del web municipal (AQUÍ). Però aquestes dades, si les contrastem amb les xifres de població a 1 de gener, a l’Institut d’Estadística de Catalunya (xifres oficials, segons INE i Gobierno) són molt diferents. Vegem l’evolució de les dues fonts dels darrers vint anys:

Ajuntament
Idescat
diferència
2000
107.783
114.097
6.314
2001
110.847
115.153
4.306
2002
113.761
117.184
3.423
2003
115.897
121.076
5.179
2004
120.493
123.584
3.091
2005
124.563
128.152
3.589
2006
128.016
131.158
3.142
2007
130.296
134.163
3.867
2008
131.319
137.536
6.217
2009
133.719
140.323
6.604
2010
134.769
140.184
5.415
2011
133.736
134.163
427
2012
134.360
133.954
-406
2013
136.389
133.545
-2.844
2014
136.630
132.199
-4.431
2015
136.890
131.255
-5.635
2016
136.420
131.094
-5.326
2017
137.682
131.507
-6.175
2018
140.203
132.299
-7.904
2019
144.314

Examinem una mica les diferències. Entre l’any 2000 i l’any 2010, les xifres de l’Idescat són sensiblement més altes, entre 3.142 i 6.604 persones més. Això es deu simplement al fet que l’Ajuntament, amb molt bon criteri, ja ha depurat les dades provinents de la Canonja, segregada el 2010, mentre que l’Idescat recull les dades del municipi vigent en cada moment. Sorprèn –a mi em sorprèn- l’oscil·lació, i aquesta mena de vall entre els anys 2004 i 2007. La Canonja té al voltant de 6.000 habitants, i això es reflecteix la majoria de cops.

El 2011, la diferència és mínima -427 de més a l’Idescat- i, a partir d’aleshores, es dispara, fins arribar als 7.904 del 2018 que presumiblement seran molts més quan coneguem les xifres oficials a 1 de gener de 2019.

A què es deu aquesta divergència? Crec –només és una hipòtesi, no tinc cap prova- que l’Ajuntament no depura, o no ho fa prou, les dades del padró, i hi manté persones que ja no viuen a Tarragona. Si fos així –i reitero que només és una hipòtesi- em sembla que caldria fer un pensament. He consultat altres dades, de Lleida i de Girona. En el cas de Lleida, el web municipal recull les dades de l’Idescat; en el cas de Lleida, hi ha algunes diferències; he examinat els anys 2014 a 2017, i les diferències són molt lleus, entre els 600 de més l’any 2016, als 42 de més l’any 2017, però en cap cas diferències de 6 o 7 mil persones.

Convindria, em sembla, repassar els circuits municipals a Tarragona, especialment pe que fa a depuració de dades –duplicacions, baixes, etc- perquè, si no, la diferència s’anirà fent més gran. Tenir dades fiables, actualitzades, sèries llargues, és un suport imprescindible per a dissenyar polítiques públiques amb més opcions d’èxit.

I el Més Tarragona... potser hauria de contrastar una mica més les dades. No és el primer cop que els passa, l’abril de 2018 ja van ensopegar amb el mateix, amb l’agreujant que, aleshores, van comparar dades municipals amb dades de l’Idescat, i resultava que, en un any, Tarragona havia perdut més de 4.000 habitants (en vaig parlar AQUÍ). 

Hi ha molta feina a fer....


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada