dimecres, 26 de juny del 2019

Tornem a Hard Rock (ex-BCN Wolrd): ara, l'opció de compra reapareguda

Des que es va anunciar allò de BCN World, ara fa set anys, he anat escrivint sobre les vicissituds del projecte. Sempre des d’un cert escepticisme i sentit crític, però intentant no caure en una oposició frontal, encara que no sé si sempre ho he aconseguit. De fet, sí que estic convençut d’haver aportat, de vegades, dades i aclariments de temes que solen ser complicats. I això intentaré ara que, un cop més, i després d’un any de no dir res, el tema torna a sortir.

Com és públic i notori, el Govern ha anunciat -bé, de fet no ho ha anunciat, ho ha reconegut, no sé si de grat, a preguntes d’un diputat- que pensa executar l’opció de compra que va fer al seu dia sobre els terrenys, propietat de la Caixa, i destinats a l’operació de centres integrats turístics dins el Centre recreatiu i turístic de Vila-seca i de Salou. Vaja, el projecte abans conegut com a BCN World.

D’entrada vull dir que m’he sentit una mica estafat, perquè, quan es saber que existia l’opció de compra, em vaig fer uns tips d’explicar que es tractava d’això, d’una opció, i en cap cas d’una obligació, i que no creia que s’executés mai. Vaig analitzar l’opció de compra en un apunt, que podeu veure  AQUÍ.

I ara resulta que sí, que l’INCASOL compra, i que, a més, ens ho diuen com si fos una cosa d’allò més natural, i ves, perquè se n’estranyen i perquè pregunten?. Anem a veure si en traiem una mica l’entrellat.

Com sempre intento fer, he anat a la font, que, en aquest cas, són les preguntes i respostes parlamentàries. La primera, de David Cid, de Catalunya en Comú Podem  (la podeu veure AQUÍ). Deixo de banda les consideracions, absolutament legítimes, sobre el projecte que ha fet el diputat perquè ara no fan al cas, però el que ens interessa -a mi m’interessa- és una cosa molt concreta: perquè s’executa l’opció de compra?.  I deixo també de banda la pregunta que ha fet al President de la Generalitat la diputada de la CUP Natàlia Sànchez perquè, tot i tocar el mateix tema, ha incidit més –pregunta i resposta- sobre el projecte que no pas sobre la compra dels terrenys (la podeu veure AQUÍ). També –no vull deixar d’anotar-ho- ha tornat a sortir l’estudi de la URV que diu que hi haurà nosequants milers de llocs de treball. De veritat ens creiem encara aquestes coses? Cal treure tots els estudis de part que canten les excel·lències de projectes? Quants llocs de treball havia de crear Port Aventura quan es deia Anheuser Bush i quan després es deia Gran Península? Segur que, si busquem bé, hi ha un estudi fet per no sé qui que diu que Terra Mítica –aquella estafa valenciana- havia de crear milers de llocs de treball, o el mateix a Marina d’Or, o al parc temàtic Gran Scala, als Monegros –als Monegros!!!!- i tants d’altres. No fotem, home.

Diverses coses:

1. És una opció. La Generalitat no té cap obligació de comprar res. No l’ha tinguda mai, i, per tant, si ara ho fa, deu ser per algun motiu, que el conseller de Territori no ha explicat. Més enllà de les formes d’una pregunta parlamentària, estaria bé alguna explicació més concreta.

2. L’afirmació segons la qual «no costarà ni un euro al contribuent» em sembla molt arriscada, sobretot perquè recordo que la darrera vegada que vaig sentir una afirmació així de solemne i rotunda, en seu parlamentària, va ser quan un tal M. Rajoy va dir que el rescat bancari no costaria ni un cèntim, i resulta que ens ha costat més de quaranta mil milions d’euros.

3. Per moltes operacions posteriors que hi pugui haver (més endavant en parlo) compra vol dir desemborsament. Tenint en compte que estem en pressupostos prorrogats des del 2017, on són aquests 120M€? En quina partida del pressupost? Sense pressupostos aprovats es poden gastar 120M€ en això però no en altres coses?. Intervenció ho deixa comprar sense partida, tenint en compte que és una inversió?. Això és important perquè, si la despesa no està contemplada –i no crec que ho sigui- potser caldrà veure què diu la llei de Finances públiques de Catalunya:

“Article 39
1. Quan s'ha d'efectuar a càrrec del pressupost de la Generalitat alguna despesa que no pot ajornar-se fins a l'exercici següent, i per a la qual no hi ha el crèdit adient o bé el consignat és insuficient i no ampliable, el conseller o la consellera d'Economia i Finances, previs els informes de la Direcció General de Pressupostos i Tresor, sotmetrà al Govern l'acord de trametre al Parlament el corresponent projecte de llei de concessió d'un crèdit extraordinari en el primer supòsit o d'un suplement de crèdit en el segon, i s'hi inclourà, necessàriament, la proposta dels recursos concrets que els han de finançar.”

Faran això per aquest projecte i no per a inversions en determinats equipaments públics?.

4. Qui hi té interès, en aquests terrenys?. Aquesta és una bona pregunta. Resulta que ens trobem en una situació peculiar, des del punt de vista del mercat. Hi ha els agents necessaris -comprador i venedor- però no sé si hi ha mercat. El comprador, Hard Rock Cafè, només té un venedor possible, que és la Caixa, perquè el CTI va allí i no en cap altre lloc. O compra, o no pot fer el negoci, perd la fiança, la llicència, etc. Però el venedor -la Caixa- també és captiu, perquè només pot vendre a Hard Rock Cafè, que és qui té la llicència. No hi ha ningú més interessat, en els terrenys, perquè, sense llicència de casino, no hi pot fer res.

Aleshores, es necessiten l’un a l’altre, i com a molt, hi pot haver un joc com ara el set i mig: la Caixa pot anar apujant el preu, però s’arrisca a passar-se i que l’altre llenci la tovallola, i es queda amb un terrenys que potser valen sobre el paper -al seus llibres és un actiu- però que no té clients, i si no tens un client, allò no val res. I Hard Rock Cafè s’arrisca a anar abaixant l’oferta per a collar la Caixa i arribar a un punt que aquesta consideri que li surt més a compte una renúncia i reiniciar el projecte. Perquè, no ho oblidem, el PDU està aprovat, i si Hard Rock renuncia, perd la fiança, però es pot tornar a convocar un concurs, encara que sigui un merder.

5. Com es podria explicar, doncs, amb aquest escenari, que s’executi l’opció? Només se m’acut -sense ser malpensat, que si en fos, segur que se m’acudirien més coses- que, davant d’aquestes tensions, la Generalitat compra -amb l’opció de compra vigent, la Caixa no pot no vendre- i immediatament ven pel mateix preu a Hard Rock Cafè, que s’assegura que no li apujaran el preu. Ara bé, això implica tenir molt ben lligada la segona compra i el preu, perquè si no és així, qui es queda amb els terrenys i un pam de nas és la Generalitat, i la Caixa té els 120M€ al calaix i s’ho mira menjant crispetes.

Està així de lligat? Segur? Per la totalitat dels terrenys? Perquè això és el que em genera més dubtes, que Hard Rock no digui «miri, jo amb la parcel·la que necessito, ja faig». I, encara que la pagui a preu d’or, la Generalitat hauria de participar en la part corresponent de les despeses d’urbanització, per la part que té (tot i que caldria veure el Pla de millora urbana que concretava les parcel·les i la posterior reparcel·lació; un procés, a meu entendre, innecessari amb un sol propietari... a no ser que, quan el van preveure, pensessin en més d’un. Per cert, com està el PMU? Ja s’ha aprovat inicialment? Quan se’n farà la informació pública? Això del PMU –i de les obres d’urbanització, les infraestructures, la parcel·la amb el 15% d’aprofitament mitjà... tot plegat, matèria per un altre apunt).

6. Aquesta -la seguretat i fluïdesa de la transacció- seria l’única raó que em faria admetre el paper de la Generalitat, però continua sense agradar-me. Al capdavall, si resulta que o és així o no hi ha compra-venda, és un escenari en el qual les parts -Caixa i Hard Rock- es poden entendre directament (no tenen més remei que fer-ho!) i no cal cap intermediari. Voldria que fos així.

No deixa de ser sorprenent, però, que s’assumeixi, es busqui, una interferència tan gran dels poders públics. En una economia de mercat –i se suposa que ho som- la fixació del preu hauria de ser lliure entre les parts. La intervenció pública –l’ordenació del sector, la normativa, etc- ja s’ha produït, i l’acord ha de ser lliure entre les parts. Ja té gràcia que sigui jo qui parli de principis del liberalisme clàssic a teòrics defensors de la llibertat econòmica...

7. Ara bé, això no és tot. En la resposta parlamentària, el conseller ha dit que «el concurs de les llicències diu que el tenidor de la llicència adquirirà els terrenys, i com ho ha de fer, si no és amb l’opció de compra que va fer la Generalitat»?. De veritat? Anem-ho a veure.

La Resolució ECO/1345/2014, de 12 de juny, per la qual s'inicia el concurs públic per obtenir fins a un màxim de sis autoritzacions per a la instal·lació i l'explotació de casinos de joc en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, i s'aproven les bases de la primera fase del concurs diu, al punt 4.2.3, entre els compromisos del concursant:

«4.2.3 Compromís, d’acord amb el model que s’adjunta a l’annex 1, de realitzar una inversió mínima inicial per cada autorització sol·licitada de 300 milions d’euros, referida tant a la construcció i instal·lacions pròpies de casino de joc i apostes com a les corresponents a hotels, zones comercials, d’esbarjo i recreació i a qualsevol altra activitat autoritzada que consideri el projecte del sol·licitant o agrupació de sol·licitants i que tingui relació directa o indirecta amb el casino de jocs i apostes.»

El compromís d’inversió inicial, doncs, no contempla la necessitat de l’adquisició dels terrenys. Fins a cert punt es podria interpretar que podria haver-hi una cessió de superfície, però em resulta estrany que no s’exigeixi cap garantia sobre això.

Però més interessant és la Resolució ECO/1982/2015, de 7 de setembre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria del concurs públic per obtenir fins a un màxim de quatre autoritzacions per a la instal·lació i l'explotació de casinos de joc en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, entre els sol·licitants admesos, d'acord amb la Resolució ECO/2633/2014, de 24 de novembre. Diu que, entre la documentació a aportar pels que optin al concurs, hi ha:

«5.1.11 Document que acredita la disponibilitat sobre el sòl on s’ubica el CTI per part del sol·licitant. A aquest efecte, cal aportar la documentació acreditativa del reconeixement del dret d’accés a la propietat del sòl.»

Ah caram! O sigui, que Hard Rock Cafè, per a concursar, va haver d’acreditar la disponibilitat sobre el sòl. I com ho va fer? Va acreditar algun precontracte? Alguna opció de compra (que, d’existir, hauria d’estar condicionada a la no execució de l’opció de compra prèvia de l’INCASOL)?. Algun contracte de lloguer o de cessió de drets de superfície? Alguna cosa devia dir, oi?. O va dir «ja li compraré a la Generalitat»?. Estaria bé saber-ho.

8. I segur que l’opció de compra és vigent?. Si és la que vaig comentar a l’apunt citat, podria ser que no. En tot cas, jo no tinc coneixement de cap opció de compra posterior, amb unes altres condicions. Si existeix, espero que aquests «llum i taquígrafs» que diu el conseller ens il·luminin i la puguem veure. Per què podria ser que no? Doncs perquè hi havia una sèrie de condicions, sobre el contingut del PDU, que no s’han complert. Ni que sigui amb acord amb la Caixa, si aquest acord no és explícit, hi hauria elements per a denunciar l’opció, i aleshores el merder seria considerable. No crec que això passi, però tot plegat ens dóna una idea de la (poca) serietat formal de tot plegat, malgrat que ens ho vulguin vendre com una operació perfectament estudiada.

De manera que, si algú vol preguntar més coses, i ens explica les respostes, tindrà tot el meu agraïment, que el coneixement sempre és bo.


Ja em pensava que havia tancat aquesta sèrie, però es veu que no. Aquest és l’apunt número 39 sobre el que va començar essent BCN World, i que, ara per ara, encara no sabem que serà. Fins al proper episodi (que n’hi haurà, segur).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada