dijous, 5 de novembre del 2020

Apunts d’urbanisme tarragoní. 6: la Savinosa

 Tornem a sentir notícies del futur de la Savinosa. La modificació del POUM de Tarragona demanada per la Diputació sembla que no acaba de convèncer l’Ajuntament, i, com no podia ser altrament, s’ha convertit en munició per algun mitjà de comunicació i per a les oposicions respectives. Era d’esperar.

Sobre el que suposa la modificació proposada, ja en vaig parlar AQUÍ  i no em repetiré. Mantinc la discrepància amb la pèrdua d’equipaments, una discrepància que és de fons i no només de legalitat (una mica tip que aquesta obsessió per la legalitat es converteixi en la pedra de toc: si és legal, és bo. I no, o no només. Això és la porta oberta i l’autopista a la judicialització de totes les decisions, i així ens va). Vull dir doncs que, tot i que alguna escletxa legal ho permeti, em continua semblant malament.

Ara bé, del que voldria parlar és del que a mi em sembla una confusió sobre l’objectiu. Crec que, més enllà del que puguem pensar sobre la idoneïtat de destinar sòl d’equipaments a un hotel, ens hem de preguntar si l’aprovació d’aquesta modificació del POUM és substancial o no per al que sí que desperta un ampli consens, que és la utilització pública de la finca d’una vegada.

Per això, el que cal veure és què suposa la modificació. Actualment la totalitat de la finca és qualificada de 7e, és a dir, equipament comunitari, sense ús definit i propietat d’una altra administració, la Diputació. A què es pot destinar un sòl d’equipaments comunitaris? Ens ho diu l’article 150.2 de la normativa del POUM:

“2. El sistema d’equipaments comunitaris compren els usos següents amb les següents claus:

a) Administratiu (T)

b) Educatiu (E)

c) Universitari (U)

d) Parc tecnològic i de recerca (PT)

e) Esportiu (D)

f) Residència col·lectiva (RC)

g) Cultural (M)

h) Lleure (O)

i) Sanitari-assistencial (S)

j) Religiós (R)

k) Abastament, sempre que mantinguin la titularitat pública (A)

l) Deixalleria (X)

m) Aparcaments, sempre que mantinguin la titularitat pública (P)

n) Serveis funeraris: cementiri i/o tanatori (SF)

o) Equipaments històrics artístic (MHA)”


Vol dir això, doncs, que ara mateix aquests usos serien possibles sense cap modificació del POUM. Que les propostes que van sortint regularment als mitjans –un equipament cultural, una universitat d’estiu, el que sigui- són, ara mateix, perfectament possibles des del punt de vista dels usos. Una altra cosa és la catalogació patrimonial del conjunt, i si simplement es rehabiliten les edificacions existents o se’n fan de noves i se’n modifiquen les condicions de sostre, de planta, etc.


Què suposa la modificació del POUM? Bàsicament modifica la qualificació de la finca, que passa a ser sòl privat, amb la clau 14a3, en un 58%, i zona verda de cessió a l’Ajuntament de Tarragona en un 41%. Els sòls amb la clau 14a3 mantindran la titularitat pública. En aquests sòls es reconeix un sostre de 24.585 m2 en lloc dels 10.081 m2 actuals.


Els usos permesos en aquests 24.585 m2 de sostre són tots els anteriors, llevat d’Abastament, Deixalleria, Aparcament i Cementiri (sí que admet el Tanatori). I també afegeix els d’oficina, restauració, recreatiu musical, lleure, educació en el lleure, i hoteler.


Sobre l’ús hoteler s’estableix que ha de ser un establiment de 4 o 5 estrelles, amb un sostre màxim destinat a habitacions de 8.171 m2, i en una localització específica. Sostre d’habitacions? Això no és el mateix que sostre d’hotel, seria bo aclarir-ho. Un hotel pot tenir -de fet, molts les tenen- moltes més coses: sales de reunions, gimnàs, restaurant, spa... A més de les superfícies dels serveis i espais comuns.


Què vol dir tot això? Que si s’aprovés la modificació del POUM en aquests termes tindríem un escenari en el qual és possible fer-hi gairebé tots els usos que actualment s’hi poden fer, llevat d’aquells que ja es veu que no hi són gens indicats, i, a més, un hotel, oficines, recreatiu musical, etc. I ja està. Voldria dir que hem ampliat les possibilitats, però res més, i es podria donar perfectament el cas que la Diputació tragués l’hotel a concurs, l’adjudiqués, es fes l’hotel, i la resta quedés igual.


No em consta –perquè no conec tot l’expedient, de manera que si algú en sap més, que ho digui, que ho agrairé- no em consta, dic, que el que s’obtingui del concurs en forma de cànon –perquè suposo que només serà cessió d’ús, sense perdre la propietat pública, i serà a canvi d’un cànon- s’hagi de destinar forçosament a finançar el que pugui anar a la resta del sostre. Fins i tot, si fos així, cobriria una part no gaire gran -o, directament, petita- del que pot costar la rehabilitació i posada en ús de les resta de la finca, sense comptar les despeses corrents que requeriria (ho dic perquè hi ha molta gent engegant ocurrències d’equipament sense tenir en compte qui ho paga fer a fer-ho -la inversió- i qui ho paga per a fer-ho anar -la despesa corrent-).


Per tant, si ara tenim 10.081 m2 de sostre, en uns edificis en molt mal estat i que requeririen un forta inversió per a rehabilitació, amb el POUM aprovat tindríem un sostre –de quant? de 16.000 m2?- per a usos d’equipament esperant un projecte concret amb el seu finançament, que haurà de ser important. O sigui, el que tenim ara, més l’hotel. De veritat es tractava d’això, de fer possible un hotel i continuar igual pel que fa a l’equipament? D’acord que guanyem l’espai lliure –que ja ho era, de lliure, i que s’hagués pogut posar al servei de la gent sense modificar el POUM, però benvingut sigui- i d’acord també que s’ha fet un bon treball sobre els edificis, més propi de projecte que de planejament, i que també benvingut sigui, i que es pot guanyar un vial que enllaci Savinosa i l’Arrabassada. Tot això són aspectes positius, i no els vull menystenir.


Però com que el discurs dominant acaba essent que allò ha de tenir un ús d’una vegada, que no pot ser que continuï tancat i degradant-se –i hi estic d’acord- em sembla oportú dir que, un cop aprovada la modificació del POUM, si s’aprova, l’únic canvi en aquest sentit és que s’hi podrà fer un hotel. La resta, quedarà substancialment igual, perquè ja ara, sense modificacions, s’hi podria posar qualsevol d’aquells usos d’equipament que hem vist abans.


I, torno a preguntar. De veritat que es tractava d’això?.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada